Poplatky v obci Lipovec

Poplatky za psy

  1. za prvního psa 60,- Kč / rok
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80,- Kč / rok.

Poplatky za odvoz komunálního odpadu

  1. 400,- Kč / osoba / rok
  2. v případě rekreačních objektů na 400,-Kč / objekt / rok.

Bezhotovostní platbu je též možné provést hromadně za několik osob se stejným místem trvalého pobytu.

Od poplatku za odvoz komunálního odpadu jsou osvobozeni

  1. občané obce Lipovec, kteří dosáhli v roce 2016 věku 80 let a starší,
  2. občané pobývající v roce 2016 ve zdravotnickém nebo léčebném zařízení, nebo v domě pro seniory dobu delší než 4 měsíce,
  3. majitelé rekreačního objektu v obci, kteří mají v obci trvalý pobyt.

Poplatky jsou splatné do 30.6.2021 buď v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem.

 

Údaje pro bezhotovostní platbu

Číslo účtu: 13926531/0100

Variabilní symbol: šestimístné číslo

  • první dvojčíslí: 11 pro Lipovec 22 pro Licoměřice
  • druhé dvojčíslí: číslo popisné
  • třetí dvojčíslí: počet psů nebo osob

Specifický symbol: 1341 (poplatek za psy), 1340 (poplatek za odpady)

Poznámka pro příjemce: Vždy uveďte své jméno a případně seznam těch, za které poplatky platíte. V případě neuvedení jména nebo seznamu bude poplatek zaznamenán u prvních lidí v seznamu u čísla popisného. Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt

OÚ Lipovec Lipovec 13
Třemošnice
53843

IČ: 00654647

OÚ: 469 691 741

starosta Bc. Petr Minář
728 727 879

místostarosta Jan Vašíček
724 008 960

Úřední hodiny: Po:18:00-20:00
obec.lipovec@gmail.com