Poplatky v obci Lipovec

 

Poplatky za psy

Dle platné Vyhlášky č. 2/2011 je stanoven poplatek za kalendářní rok

1.    za prvního psa 60,- Kč / rok

2.    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80,- Kč / rok.

 

Poplatky za odvoz komunálního odpadu

Dle platné Vyhlášky č. 7/2015 je stanoven poplatek za odvoz komunálního odpadu

1.    400,- Kč / osoba / rok

2.    v případě rekreačních objektů na 400,-Kč / objekt / rok.

Bezhotovostní platbu je též možné provést hromadně za několik osob se stejným místem trvalého pobytu.

Od poplatku za odvoz komunálního odpadu jsou osvobozeni

1.    občané obce Lipovec, kteří dosáhli v roce 2016 věku 80 let a starší,

2.    občané pobývající v roce 2016 ve zdravotnickém nebo léčebném zařízení, nebo v domě pro seniory dobu delší než 4 měsíce.

 

Poplatky jsou splatné do 31.5.2018 buď v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem.

 

Údaje pro bezhotovostní platbu

Číslo účtu: 13926531/0100

Variabilní symbol: rodné číslo plátce bez lomítka

Specifický symbol: 1341 (poplatek za psy), 1340 (poplatek za odpady)

 

Bezhotovostní platbu je nutné do 15 dnů nahlásit prostřednictvím formuláře.

 

Kontakt

OÚ Lipovec Lipovec 13
Třemošnice
53843

IČ: 00654647

OÚ: 469 691 741

starosta Bc. Petr Minář
728 727 879

místostarosta Jan Vašíček
724 008 960

Úřední hodiny: Po:18:00-20:00
obec.lipovec@gmail.com