Rozhlasová hlášení

10.11.2015 20:13
Vážení spoluobčané, srdečně všechny zveme na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, které se bude konat v úterý 17.11.2015 od 18.00 v Požární zbrojnmici v Lipovci. Na programu bude především projednání podoby znaku obce. Bylyo by vhodné, aby se k tomu vyjádřila co největší část...
24.10.2015 18:47
Vážení spoluobčané, oznamujeme, že v sobotu 31.10.2015 proběhne v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Od 8.50 do 9.00 v Licoměřicích a od 9.05 do 9.35 v Lipovci na obvyklých místech. Do sběru nevozte stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem a eternit! Další informace...
02.09.2015 18:00
Vážení spoluobčané,srdečně všechny zveme na tradiční oslavy posvícení pořádané SDH Lipovec v sobotu 5. září 2015 na hřišti v Lipovci. Od 16.00 proběhne fotbalové utkání - zahrát si může každý - a od 18.00 bude pokračovat zábava s hudbou k tanci i poslechu.Dále upozorňujeme, že od soboty 5. září...
03.08.2015 22:33
Vážení spoluobčané, hejtma Pardubického kraje vyhlašuje stav vysokého nebezpečí vzniku požáru. Je zakázáno manpulovat s otevřeným ohněm zvláště v blízkosti míst, kde toto nebezpečí hrozí. Dále Vodoprávní úřad Chrudim upozorňuje na nízkou hladinu podzemní vody. Obecní úřad v souladu s tímto...
31.07.2015 18:41
Vážení spoluobčané, oznamujeme, že na konci měsíce srpna proběhne v Lipovci Vítání nově narozených občánků. Žádáme rodiče dětí, které měly při narození trvalé bydliště v Lipovci nebo v Licoměřicích a narodily se od 1.11.2014 do 31.7.2015, aby nahlásili svou účast do 17.8.2015 osobně nebo e-mailem...
04.07.2015 18:11
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na pouťovou taneční zábavu, kterou pořádá SDH Lipovec. Zábava se uskuteční v sobotu 11. července 2015 od 20.00 na hřišti v Lipovci. Občerstvení je zajištěno. Hudební doprovod zajistí skupina PUNC. Obec Hošťalovice pořádá v neděli 5. července 2015 od 14.00 Druhé...
29.04.2015 18:39
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na tradiční Pálení čarodějnic, které se koná ve čtvrtek 30. dubna od 18.00 na hřišti v Lipovci. Jsou připraveny soutěže pro děti i dospělé a také tradiční opákání špekáčků. Občerstvení je zajištěno. V pátek 1. května provede MVDr. Jan Kolár z Kutné Hory povinné...
04.04.2015 18:01
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na Velikonoční posezení s hudbou, které se koná v neděli 5. dubna 2015 od 18.00 v pohostinství v Lipovci. Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni. Dále upozorňujeme, že je možné zaplatit polatky za svoz odpadu a za psy. Buď v hotovosti na obecním...
08.03.2015 20:15
Vážení spoluobčané, srdečně zveme na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, které se koná v sobotu 14. března 2015 v 18.00 v Požární zbrojnici v Lipovci. Hlavním bodem programu bude seznámení s úpravami ve vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,...
02.03.2015 16:27
Vážení spoluobčané, oznamujeme, že v dopoledních hodinách dne 4.3.2015 bude v Licoměřicích probíhat odečet spotřeby elektrické energie.
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

OÚ Lipovec Lipovec 13
Třemošnice
53843

IČ: 00654647

OÚ: 469 691 741

starosta Bc. Petr Minář
728 727 879

místostarosta Jan Vašíček
724 008 960

Úřední hodiny: Po:18:00-20:00
obec.lipovec@gmail.com