Informace o vládních nařízeních platných od 1. 3. 2021

 

Vzory formulářů (soubory .docx - např. MS Word)

 

Bezhotovostní platba poplatků v obci

Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy je možné zaplatit bezhotovostně

    Obec Lipovec se nachází v okrese Chrudim a náleží pod Pardubický kraj. Osídlení této menší vesnice dosahuje zhruba počtu dvěstětřicet obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště, kde jsou v letních měsících pořádány taneční zábavy. Dále je v obci kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. 

    Lipovec leží v průměrné výšce 340 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických     pramenech v roce 1401. Celková katastrání plocha obce je 537 ha, z toho orná půda zabírá cca padesátsedm procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. V katastru obce jsou ovocné sady.

Kontakt

OÚ Lipovec Lipovec 13
Třemošnice
53843

IČ: 00654647

OÚ: 469 691 741

starosta Bc. Petr Minář
728 727 879

místostarosta Jan Vašíček
724 008 960

Úřední hodiny: Po:18:00-20:00
obec.lipovec@gmail.com